Upptäckare

Optimisterna

Upptäckare är 10 till 12 år gamla. Som upptäckarscout får man lära sig att hantera och sköta kniv och yxa, laga mat på stormkök och göra upp en eld. Vi deltar i övernattningar och läger. På våren och sommaren rustar vi våra båtar och lär oss om båtens olika delar, sjövettsreglerna, vindar, väjningsregler mm. I början på sommaren seglar vi optimistjolle och ibland kårens större båtar. Optimisterna har normalt möte på Torsdagar kl 18.30-20.00.

Avdelningsledare
Martin Saldert

Ledare
Jennie Lindén
Daniel Åkerlund
Hans Karlström
Carina Siversson

Avdelningsprogram

Information om varje möte finns på avdelningens interna FB-kalender där scouter och ledare kommunicerar med föräldrar.