Kläder och märke

Bäver

Scouter har alltid haft någon form enhetlig scoutdräkt. I början var det behovet av ett billigt och slitstark plagg som låg bakom användandet av scoutskjortan. Men det fanns också en tanke om att minska skillnader mellan scouter från olika delar av samhället. Idag står våra scoutkläder också för gemenskap och sammanhållning.

År 2007 infördes nya enhetliga scoutkläder för alla scouter i Sverige. Scoutkläderna består av en scoutskjorta eller en scouttröja (t-shirt/piké) med scouthalsduk.

Scoutkläderna kan beställas från Scoutshopen: www.scoutshop.se.

Halsduk
Som sjöscouter har vi i Råå sjöscoutkår en vit scouthalsduk även kallad snibb.. Den kan beställas tillsammans med scoutskjortan från www.scoutshop.se.

Märken och dess placering
Det finns flera olika typer av märken som man kan få. Märken används för olika syften, t ex att visa vilken scoutkår man tillhör, som bevis på något man upplevt tillsammans med andra scouter eller som minne från en aktivitet man deltagit i.

Inom Råå Sjöscoutkår håller vi på att gradvis anpassa oss till det nya systemet och delar i fortsättningen ut de nya märkena.

Till scoutkläderna hör en grunduppsättning märken som du kan få av din avdelningsledare. Hur märkena ska placeras kan du läsa här:
Märkesplacering (PDF).

Segling

Kamratskap

Mognad