Medlemsavgift

Bäver

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. Dock står själva intäkterna från medlemsavgiften långt ifrån hela kårens driftsbudget. Vi jobbar alltid med att söka bidrag från fonder eller hjälp från diverse företag för att få ihopa ekonomin. Vi har flera båtar och fantastiska lokaler att underhålla samtidigt som scoutimngen för scouterna ska genomföras. Så när vi har läger eller seglingar tillkommer oftast en extra avgift.
Just nu är medlemsavgiften i vår kår 375 kronor per år.
Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

Försäkringar

Kåren och alla våra medlemmar är försäkrade genom JLT och Svedea.

Läs mer om våra försäkringar på scoutservice.se.

Segling

Kamratskap

Mognad