Valborgssånger

1. Längtan till landet

Vintern rasat ut bland våra fjällar,
drivans blommor smälta ned och dö.
Himlen ler i vårens ljusa kvällar,
solen kysser liv i skog och sjö

//: Snart är sommarn här i purpurvågor,
guldbelagda, azurskiftande,
ligga ängarne i dagens lågor,
och i lunden dansa källorne ://

Ja, jag kommer, hälsen glada vindar.
Ut till landet, ut till fåglarne.
Att jag älskar dem, till björk och lindar,
sjö och berg, jag vill dem återse

//: Se dem än som i min barndoms stunder,
följa bäckens dans till klarnad sjö.
Trastens sång i furuskogens lunder,
vattenfågelns lek kring fjärd och ö ://

 

2. Second Waltz
(Helsingborgs Brassband)

 

3. Marsch, General Cederschiöld
(Helsingborgs Brassband)

 

4. Sköna maj, Välkommen!

Sköna maj, välkommen
till vår bygd igen!
Sköna maj, välkommen,
våra lekars vän!
Känslans gudaflamma
väcktes vid din ljusning.

//: Jord och skyar stamma
kärlek och förtjusning
Sorgen flyr för våren,
glädje ler ur tåren ://

Sköna maj, välkommen
till vår bygd igen!
Sköna maj, välkommen,
våra lekars vän!
Känslans gudaflamma
väcktes vid din ljusning.

//: Nu ur lundens sköte
och ur blommans knopp,
stiga dig till möte
glada offer opp ://

//: Blott ditt lov de susa,
dessa rosenhäckar,
till din ära brusa
våra silverbäckar ://

Nu ur lundens sköte
och ur blommans knopp,
stiga dig till möte
glada offer opp.

Sköna maj, välkommen
till vår bygd igen!
Sköna maj, välkommen,
våra lekars vän!
Känslans gudaflamma
väcktes vid din ljusning.

Jord och skyar stamma
kärlek och förtjusning
Sorgen flyr för våren,
glädje ler ur tåren.

Sköna maj, välkommen
till vår bygd igen!
Sköna maj, välkommen,
våra lekars vän!
Känslans gudaflamma
väcktes vid din ljusning.

Hör med tacksam tunga,
tusen fåglar sjunga
liksom vi, liksom vi:
Välkommen, sköna maj!
VÄLKOMMEN SKÖNA MAJ!

 

5. Sveriges Nationalsång

Du gamla, du fria, du fjällhöga nord
Du tysta, du glädjerika sköna
Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord
Din sol, din himmel, dina ängder gröna
Din sol, din himmel, dina ängder gröna

Du tronar på minnen från fornstora dar
Då ärat ditt namn flög över jorden
Jag vet att du är och du blir vad du var
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden

 

6. Marsch, Death or Glory
(Helsingborgs Brassband)

 

7. Vårsång (Glad såsom fågeln)

//: Glad såsom fågeln i morgonstunden,
hälsar jag våren i friska natur’n.
Lärkan mig svarar och trasten i lunden,
ärlan på åkern och orren i fur’n ://

//: Se hur de silvrade bäckarna små
hoppa och slå, hoppa och slå.
Vänliga armar kring tuvor och stenar,
se hur det spritter i buskar och grenar.
Av liv och av dans, av liv och av dans,
i den härliga vårsolens glans ://

 

8. Vårvindar friska

//: Vårvindar friska
Leka och viska,
Lunderna kring, likt älskande par,
Strömmarna ila,
Finna ej vila
Förr’n ner i djupet störtvågen far://

//: Klappa, mitt hjärta, klaga! – O, hör,
Vallhornets klang bland klipporna dör!
Strömkarlen spelar,
Sorgerna delar
Vakan kring berg och dal :// (x 4)

 

9. Uti vår hage

Uti vår hage där växa blå bär.
Kom hjärtansfröjd
Vill du mig något, så träffas vi här!
Kom liljor och akvileja,
Kom rosor och saliveja,
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtansfröjd!

Fagra små blommor där bjuda till dans.
Kom hjärtansfröjd
Vill du, så binder jag åt dig en krans!
Kom liljor och akvileja,
Kom rosor och saliveja,
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtansfröjd!

Uti vår hage finns blommor och bär,
Kom hjärtansfröjd
Men utav alla du kärast mig är!
//: Kom liljor och akvileja,
Kom rosor och saliveja,
Kom ljuva krusmynta, kom hjärtansfröjd! ://

 

10. Våren är kommen

Våren är kommen, på sina kransar
ängarna binda himlen är blå,
pilträden bära gullgula fransar,
tufvorna vagga ljusalfer små.

Bäckarna brusa, bäckarna brusa,
vindarna susa, vindarna susa,
böljorna glittra, böljorna glittra,
fåglarna kvittra, fåglarna kvittra,
sippan i lunden nigande står,
högt upp i luften lärkorna sjunga;

Nu är det vår, HURRA, HURRA!

Våren är kommen, på sina kransar
ängarna binda himlen är blå,
pilträden bära gullgula fransar,
tufvorna vagga ljusalfer små.

 

11. Här är gudagott att vara

Här är gudagott att vara.
O, vad livet dock är skönt!
Hör, vad fröjd från fåglars skara,
se, vad gräset lyser grönt!

//: Humlan surrar, fjäril´n prålar,
lärkan slår i skyn sin drill,
och ur nektarfyllda skålar
dricka oss små blommor till ://

 

12. Råås Nationalsång

Här ska ni se en påg från Råå
som kan rulla och kan gå
aldrig står hans rullebör still
så länge det finns en färsker sill.

Somliga bär sin sill på rygg
i en kyva ren och snygg
andra de gör som jag nu gör
kör den i en rullebör.

Leve Råå, du lilla blomma
med dina fromma
och syndiga kaptener
måtte så i fröjd och gamman
få smälta samman
med Helsingborg

Här kan ni köpa vad ni vill,
torsk, rö’ spätta och makrill
sillen den sprallar tills den dör
i sin fina rullebör.

Snacket det går i boarna,
snacket går på broarna
töser på Råå ja, dom är bra
men dom ska våra pågar ha.

Leve Råå, du lilla blomma
med dina fromma
och syndiga kaptener
måtte så i fröjd och gamman
få smälta samman
med Helsingborg

 

13. Jag såg dig
(Klorofyll)

 

14. Marsch of the Cobblers
(Helsingborgs Brassband)

 

15. Vid Vakten

Flicka från Backafall, briggen Tre Bröder,
kryssar i kväll i Karibiska sjön,
medan en landvind från kusten i söder
stryker som sunnan där hemma kring ön
luften är kryddad av tusende salvor,
men jag ger bort dem varendaste en
mot att få vandra bland Backafalls malvor
allt medan månen går vakt över Hven

Vänta mig inte till sommaren, Ellen.
Då skall jag ännu ha linjen i norr.
Men när du står invid kyrkan om kvällen,
tänk då att jag är en yr ollonborr,
som utan lov tar en törn mot din tinning
och, medan du med små händerna slår,
letar sig ner under bluslivets linning
allt medan månen i malvorna går.

Känn att inkräktaren bara vill veta,
om dina bröst är som malvornas blom
Var gång du känner min tanke sig leta
hem från sin vakt vid mesanseglets bom
Känn att det blott är din gosse som sänder
hälsningen att han som bärgad kapten
landar en gång under Backafalls stränder
allt medan månen går vakt över Hven.

 

16. Oh hur härligt Majsol ler

O, hur härligt majsol ler,
o hur härligt majsol ler!
I de blåa höjder
sjungas vårens fröjder
och sin doft var blomma ger.
O, hur härligt majsol ler
O, hur härligt majsol ler
O, hur härligt, härligt, majsol ler!

 

17. Nu grönskar det

Nu grönskar det i dalens famn
Nu doftar äng och lid
Kom med, kom med på vandringsfärd
I vårens glada tid
Var dag är som en gyllne skål
Till brädden fylld med vin
Så drick min vän, drick sol och doft
Ty dagen den är din

Långt bort från stadens gråa hus
Vi glatt vår kosa styr
Och följer vägens vita band
Mot ljusa äventyr
Med öppna ögon låt oss se
På livets rikedom
Som gror och sjuder överallt
Där våren går i blom

 

18. Alla fåglar

Alla fåglar kommit ren’
Vårens glada gäster
Vilken fröjd i solens sken
Vilka sångarfester
Lärkan drillar högt i skyn
Våren är ju evigt ny
Jordens högtid börjar gry
Sprider fröjd åt alla

Trast och fink och siskor små,
sjunger glatt ur snåren
Göken räknar i sin vrå
dagarna och åren
Skogen står så grön och ljus
gungar lätt i sunnansus
Duvan i sitt gröna hus
Fröjdar sig åt våren